ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

Contact Us

OBEC LAOS

ບໍລິສັດ ໂອເບັກລາວ ຈຳກັດ

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ ຫນ່ວຍ 11 ເຮືອນເລກທີ 121 ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

OBEC LAOS COMPANY LIMITED

No. 121 Unit 11 Houayhong Village, Chanthabury District, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel. +85620 9991 4994

www.laos-obec.com

Email : obeclaoengineering@gmail.com

< < <